Értékfelmérő tábor

2010-től a CentrArt Egyesület lebonyolításában folytatódnak a határon túli települési értékfelmérő táborok, magyarországi és erdélyi művészettörténész- és építészhallgatók bevonásával, a KÖH szakmai koordinálásában.

A határon túli magyarlakta területek örökségének megőrzése a mi felelősségünk is. A védelemhez azonban elengedhetetlen az épített és tárgyi emlékek ismerete – így folyamatos kutatása, feltárása. Az értékfelmérő programok hivatalosan a rendszerváltást követő évtizedben indulhattak el, elsőként Erdély magyarlakta településein, magyarországi, erdélyi és német szakemberek összefogásával. A programot az akkori Országos Műemlékvédelmi Hivatal (a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jogelődje) munkatársa, Sebestyén József koordinálta. Egy sikeres EU-s pályázat kapcsán, az Európai Bizottság támogatásával, 1997-ben kezdődött meg – a szász település-felmérések mintájára – az első tájegység, Erdővidék épített értékeinek dokumentálása.

1997 - Survey of Erdőfüle with experts from Szeklerland
1997 – Erdőfüle terepbejárása székelyföldi szakemberekkel (Háttérben a Boda-kúria) Fotó: Sebestyén József

A felmérő munka előkészítésében több erdélyi tudományos és építészeti műhely szakemberei vettek részt, a terepbejárást és a dokumentálást azonban a Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) művészettörténet szakos hallgatói végezték el, Kovács András művészettörténész tanár úr irányításával. Az erdővidéki felmérés kiegészítésére, 1999-ben az ELTE művészettörténet szakos hallgatóinak kis csoportja is csatlakozott, az egyházi ingóságok összeírásával. (Én is itt, ezen a varázslatos őszi felmérő úton kerültem kapcsolatba az erdélyi műemlékvédelemmel.) 1998-1999-ben a kolozsvári diákok Felső-nyárádmente bejárásával folytatták a munkát, majd az elkövetkezendő években Homoród-mente, Al-Csík és Felső-Háromszék településein dolgoztak, az ELTE-s hallgatók közreműködésével. (Az erdélyi felmérésekkel párhuzamosan délvidéken és a Mura-vidéken is elindultak hasonló kezdeményezések. A programról részletesen a Colligite Fragmenta! Örökségvédelem Erdélyben c. konferenciakötetben, Sebestyén József tanulmányában olvashatnak.)

2005 - Collection of data at the Koháry-mansion in Fülek
1999 – ELTE-s diákok – Gebauer Imola, Mérai Dóra, Tóvizi Ágnes, Várallyay Réka – az erdővidéki ingóságok felmérésén. Fotó: Gebauer Imola

A résztvevő egyetemistáknak életre szóló élményt jelentett a terepmunka, nagyon sok adat össze is gyűlt, azonban az anyagok máig sem kerültek el a helyi önkormányzatokhoz, hogy azok eredményeit beépítsék a rendezési tervbe, vagy helyi védelem alá helyezzék az értékesebb épületeket. A rövid idő alatt, nagy területen – több településen – végzett bejárás során felhalmozódott adatlapok kijavítása, ellenőrzése is igen sok időt vett igénybe, hiszen a diákok még nem rendelkeztek kellő gyakorlattal az épületek leírására.

A korábbi tapasztalatokat felhasználva, 2005-től új stratégiát dolgoztunk ki az értékfelmérések folytatására. Mint a KÖH Határon Túli Emlékek Osztályának munkatársa és az ELTE Doktori Iskola hallgatója, Herczeg Renátával a műemlék és műtárgyvédelem óra keretén belül a másod-, harmadéves hallgatók képzésénél nagy hangsúlyt fektettünk az épületleírásra és a terepmunkára is. Igen jó szakmai és emberi kapcsolatoknak köszönhetően, 2005 augusztusában a magyar-szlovák határtól alig 10 km-re fekvő Fülek város értékfelmérését és a jelentősebb épületek művészettörténeti kutatását, építészeti felmérését végeztük el, kb. 15 művészettörténész és 10 építészhallgató közreműködésével. A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakkollégiuma támogatta. A füleki vár tövében álló Magyar Közösségi Házban eltöltött egy hét, a helyiek szervezte számtalan programmal – előadásokkal, régi képeslapok bemutatásával, táncházzal, tábortűzzel stb. –, nagyon jól sikerült. A helyszínen, majd pár hónappal később a Művészettörténet Tanszéken konferencián mutattuk be eredményeit, melyekből később több hallgatói tanulmány és cikk – sőt szakdolgozat – is született. A füleki tábort azóta a várost környező települések értékfelmérésével folytatjuk. A KÖH által a magyarországi topográfiához is használt adatlapot alkalmazva, az INTERSAVE módszer alapján mérjük fel a településeket. Minden nyáron 2-3 kisebb falu bejárása és dokumentálása történik meg, az előző évek adatainak alapján pedig az értékes és veszélyeztetett lakóházak építészeti felmérése. Az elkészült adatlapok és fotódokumentációk Fülek városi építési hivatalához kerülnek, hogy beépüljenek a rendezési tervbe. 2008-ban és 2009-ben a tábort Arany Erzsébet vezette, idén – 2010 nyarán – a VI. Fülek környéki értékfelmérő táborra kerül majd sor, Nagy Anita vezetésével.

A Felföld mellett, a székelyföldi értékfelméréseket is folytattuk. 2007 nyarán a Pogány-havas Kistérségi Társulás kérte fel a Határon Túli Emlékek Osztályát, hogy a falukép-védelmi programjukhoz szükséges terepbejárásban és dokumentálásban legyen segítségére. A felcsíki és gyimesi településeket tömörítő kistérség bejárása elég nagy feladatot jelentett. Az ELTE és a BBTE diákjainak közös munkája során megszületett adatok feldolgozását Herczeg Renáta vezette, az eredményeket 2007 októberében, konferencia keretén belül adtuk át a kistérségnek.

Az elmúlt évek kiemelkedő projektje a történelmi Háromszék vármegye sepsiszéki és orbaiszéki településeinek felmérése. 2008 nyarán Bikfalva, 2009-ben Árkos, 2010-ben pedig Uzon, Lisznyó és Sepsimagyarós részletes felmérésére kerülhetett – kerülhet sor. Bikfalva felmérése kapcsán elkészült a település értékeinek térképe, a helyi védelemre javasolt épületek megjelölésével, az udvarházak feltűntetésével. Egy már meglévő, 1996-ban készült felmérést egészítettek ki a diákok, kibővítve a fotódokumentációt és rögzítve a belső tér adatait is: a faragott gerendák feliratait, az értékes részleteket és a tulajdonosok emlékeit is. A 2008-ban megrendezett táborban összesen kilenc erdélyi és magyarországi intézmény, csaknem 40 diákja vett részt: a művészettörténészeken kívül a BMGE építészhallgatói valamint építőipari szakközépiskolások, akik építészeti felmérést és a temető feltérképezését végezték el.

2008 - Main street of Bikfalva
2008 – Bikfalvi főutca. Fotó: Várallyay Réka

2008 - The documentation of the church in Bikfalva
2008 – A bikfalvi templom dokumentálása. Fotó: Várallyay Réka

2008 - Group photo in Bikfalva

2008 – Csoportkép Bikfalván. Fotó: N. Kis Tímea

2010 februárjában az uzoni községi önkormányzat (ahová Bikfalva is tartozik) megrendelte a gyönyörű kis település helyi örökségvédelmi rendeletéhez szükséges tanulmányt, melynek eredményeképpen helyi tanácshatározat születik majd Bikfalva helyi értékeinek védelméről – reméljük jó példát teremtve nemcsak a megyében, hanem a Székelyföldön is.