Ösztöndíj

A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület 2010 őszén egyetemi hallgatók művészettörténeti kutatásainak elősegítésére ösztöndíjat alapított. Az egyesület a részére felajánlott SZJA 1%-ok összegéből fedezi a díjat. Ezt az egyesület saját forrásaiból kiegészíti legfeljebb 100.000 forintig.

A CentrArt Ösztöndíj a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem művészettörténet MA szakos hallgatói részére biztosít egyszeri 100.000 forintos támogatást ösztöndíj formájában kül- vagy belföldi utazással járó, korábban nem, vagy kevéssé feldolgozott témával foglalkozó szakdolgozati kutatáshoz. A befolyt összeg minden 100.000 forintjából egy díj adható. A CentrArt Egyesület a befolyt összeget saját költségvetéséből az első díj esetén teljes mértékben, minden további díj esetén maximum 50%-os arányig kiegészíti. Amennyiben a kiegészítés mértéke 50%-t meghaladná, a töredékösszeget más, közhasznú tudományos célra fordítja.

Kérjük, személyi jövedelemadójának társadalmi szervezetek számára felajánlható részével támogassa fiatal művészettörténészek kutatásait.

Adószámunk: 18124664-1-41

A 2010. évi első CentrArt Ösztöndíjat Dénes Mirjam, az ELTE-BTK művészettörténet szakos MA hallgatója kapta, Japonizmus a magyar színházi jelmez és díszlettervezésben (1900-1940) című szakdolgozatához kapcsolódó milánói kutatáshoz.

A 2011. évi második CentrArt Ösztöndíjat Sebestyén Ágnes, az ELTE-BTK művészettörténet szakos MA hallgatója kapta, A modern magyar építészeti fotográfia kezdetei című szakdolgozatához kapcsolódó londoni kutatáshoz.

A 2012. évi harmadik CentrArt Ösztöndíjat Szakálos Éva és Finy Heidi, a PPKE-BTK művészettörténet szakos MA hallgatói kapták megosztva, egy erdélyi és egy felvidéki középkori magyar freskóciklushoz kapcsolódó kutatáshoz.

A 2013. évi negyedik CentrArt Ösztöndíjat Mezei Emese, a PPKE-BTK művészettörténet szakos MA hallgatója kapta középkori felvidéki kályhacsempékhez kapcsolódó, iparművészeti és mentalitástörténeti szempontból is fontos kutatásához.

A 2014. évi ötödik CentrArt Ösztöndíjat Vécsei Hunor, a Babeş–Bólyai Tudományegyetem művészettörténet szakos MA hallgatója kapta Marosvásárhely köztéri szobrászatával kapcsolatos hiánypótló kutatásához.

A 2015. évi hatodik CentrArt Ösztöndíjat Barazsuly Viktória Adrienn, a Babeş–Bólyai Tudományegyetem művészettörténet szakos MA hallgatója kapta Földes Imre plakátművész temesvári és budapesti tevékenységével kapcsolatos kutatásához.

A 2016-2017. évi hetedik CentrArt Ösztöndíjat Kinde Anna, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem művészettörténet szakos MA hallgatója kapta a közeljövőben felújításra kerülő kolozsvári Szent Mihály plébániatemplom Bágyuj Lajos-féle 1956–1957 közötti felújításának történeti kutatására.

A 2018 évi nyolcadik CentrArt Ösztöndíj kiírására várhatóan 2018 januárjában kerül majd sor.