Művészettörténet-életpálya kutatás 2008

A felsőoktatási rendszer átalakítása az egyetemeket és a művészettörténeti tanszékeket egyaránt számos kihívás elé állítja. Releváns kérdésként fogalmazódott meg többek részéről, hogy kinek is képeznek művészettörténészt  és hol talál majd munkát a tömegessé vált egyetemi képzés során a frissen kikerülő fiatal művészettörténész-generáció? Konkrétan felvetődött az anyagi megbecsültség és a szakmai teljesítmény közötti ellentmondás. Implicit módon jelent meg a fiatal kutatók anyagi helyzete, kereseti lehetőségei iránti érdeklődés. Milyen szakmai életúton keresztül történik a nehezen zajló generációváltás? Melyek azok a lehetséges intézmények, múzeumok, amelyek a végzettek alkalmazásában és elindulásában fontos szerepet játszanak, vagy kellene játszaniuk?

Jelen kutatásunk az MTA Művészettörténeti Kutatóintézet részéről Beke László igazgató kezdeményezésére, az OKM támogatásával jött létre.

Munkánkban az 1993-2007 között végzett mővészettörténészek pályakezdéséről szeretnénk képet kapni. A fentebb megfogalmazott kérdések azon része, amely kérdőíves online módszerrel vizsgálható, számunkra is érdekesek voltak. Igyekszünk – hacsak néhány kérdés erejéig – de egy pillanatképet adni a vizsgált időszak művészettörténész végzettséggel rendelkező fiatal generációjáról.

Művészettörténész életpálya-kutatás 2008 – beszámoló