Aktuális kiírás

osztondij

A 2019. évi kiírás

A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület 2010 őszén egyetemi hallgatók művészettörténeti kutatásainak elősegítésére ösztöndíjat alapított. Az egyesület a részére felajánlott SZJA 1%-ok összegéből fedezi a díjat, amely a 2017. évben 63 157 forint volt. A CentrArt Egyesület ezúton is szeretné kifejezni köszönetét támogatóinak. A fenti összeget az egyesület saját forrásaiból kiegészíti maximum 100.000 forintig.

A CentrArt Ösztöndíj a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem művészettörténet MA szakos hallgatói részére biztosít támogatást kül- vagy belföldi utazással járó, korábban nem, vagy kevéssé feldolgozott magyar művészettörténeti témával foglalkozó szakdolgozati kutatáshoz 50-100.000 forint közötti összegben, a pályázatban megfogalmazott igények alapján. A korábbi évek díjazottjainak névsora és témáik az Ösztöndíj oldalán érhetők el.

Az ösztöndíj kizárólag az alábbi jogcímekre használható fel: útiköltségre, szállásra, könyvtár- és levéltárjegyre; valamint a felhasználható összeg maximum 20%-nak mértékéig dokumentálásra (fénymásolás, digitális, vagy analóg képrögzítési eljárások díja), illetőleg szakirodalom vásárlására. A pályázónak a pályázat benyújtásakor a fenti egyetemek valamelyikén nappali tagozatos MA hallgatói jogviszonnyal és megkezdett szakdolgozati kutatással kell rendelkeznie. Az ösztöndíj felhasználásának ideje: 2019. július 1. – 2019. december 31. Az összeget a kiíró két részletben utalja át az ösztöndíjas számlájára: az összeg 50%-át az utazást megelőzően legkésőbb 30 nappal, a fennmaradó 50%-ot hazaérkezés után, elfogadott elszámolást követően.

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani 2019. augusztus 25. 23:59-ig beérkezően a centrart@gmail.com címre. Minden beadott pályázatról elektronikus visszaigazolást küldünk; határidőn túl beadott, hiányos, vagy formai hibás pályázatokat nem veszünk figyelembe. A pályázatot tartalmazó email tárgy mezőjében feltüntetendő: “CentrArt Ösztöndíj-pályázat 2019

Az ösztöndíjról a kiíró 2019. szeptember 6-ig értesítést küld, lehetőség szerint biztosítja nyilvános átadását. A bizottság fenntartja a jogot az ösztöndíj megosztására.

A pályázatnak a következő eredeti, aláírt dokumentumokat kell szkennelt formában (pdf formátumban) tartalmaznia:

  • Szakmai önéletrajz, elérhetőségekkel
  • Kutatási terv, amely tartalmazza a kutatás / szakdolgozat címét, ismerteti az eddigi kutatásokat, bemutatja a témát, kiemelve annak jelentőségét, a pályázati összeg révén megvalósítható kutatásokat, az ennek keretében felkeresendő helyszínek és intézmények stb. felsorolásával.
  • Költségvetést
  • Témavezető szakmai ajánlását
  • Hallgatói jogviszony igazolást

A nyertes pályázónak a szerződés megkötéséhez az eredeti dokumentumokat el kell juttatni a kiíróhoz.

A nyertes pályázó szerződésben is rögzítendő kötelességei:

  1. hozzájárul, hogy nevét, egyetemét és a kutatási témáját a kiíró CentrArt Egyesület a honlapján megjelentesse.
  2. az ösztöndíj felhasználásáról a hazaérkezést követő 30 napon belül egy oldalas szakmai beszámoló benyújtásával és a költségszámlák bemutatásával elszámolással tartozik.
  3. a CentrArt Ösztöndíj révén végzett kutatási eredmények publikációjakor köteles feltüntetni: “A tanulmányhoz kapcsolódó kutatás a CentrArt Ösztöndíj révén vált lehetővé.”
  4. a kiíró CentrArt Egyesület jogosult minden további ellentételezés nélkül 2021. december 31-ig az ösztöndíjas kutatási eredményeit bemutató tanulmányt egy alkalommal bekérni, azt megjelentetni, valamint az ösztöndíjast a témával kapcsolatos konferencián előadásra felkérni.

A CentrArt Ösztöndíj 2019 bíráló bizottsága a CentrArt Egyesület elnöksége:

Baldavári Eszter
Kelecsényi Kristóf
Mezei Emese
Sebestyén Ágnes Anna

Budapest, 2019. július 10.