Műemlékpedagógiai füzet

A CentrArt Egyesületet létrehozó művészettörténészek egyik fő célkitűzése a fiatal generációk vizuális kultúrájának és művészettörténeti  kultúrtörténeti ismereteinek szélesítése. A feladatlapok akut szakmai hiányt pótolnak. A projekt célja a 10-14 éves korosztály művészeti  építészeti ismereteinek bővítése  esztétikai, vizuális kultúrájuk elmélyítése. Ennek keretében tervezzük Magyarország kiemelt műemlékeinek játékos feladatlapokban való feldolgozását, a 10-14 éves korosztály tudásának megfelelően  A cél az építészeti tér, valamint az építészeti szerkezetek, díszítőelemek  és a képzőművészeti dekoráció alapelemeinek a megismerése, felismerése és értelmezése. A várható eredmény a fiatalok esztétikai és kvalitásérzékének fejlesztése, az épített környezet értékeinek tudatosítása.

Szándékunk szerint a diákok e feladatlapok segítségével ismerhetik meg városaink jelenlegi arculatának kialakulását, egymás után következő korszakait, építészeti és művészeti értékeit és ez által nyitottá válhatnak a város kulturális örökségének megismerésére, fontossá válhat számukra annak megóvása. A feladatlapok összeállítása során fontos szempont a városok kulturális örökséget képező együttesek nemzeti és lokális emlékezet terén betöltött jelentőségének bemutatása. Ennek figyelembe vételével a feladatok megoldása során, szándékunk szerint, megerősödhet a diákok kötödése városaink épített és kulturális örökségéhez. A füzet készítése során gyakorlatban alkalmazzuk a korszerű oktatásban elengedhetetlen interaktivitást és interdiszciplinaritást. További célunk a feladatlapok füzet formában való kiadása tanárok számára készülő segédanyaggal kiegészítve, melyben a tárgyalt területekről további alapvető információ, illetve a feladatok megoldása szerepel majd.