Egyesület

2006 tavaszán indultak a CentrArt Egyesület megalapítását eredményező beszélgetések, ekkor kezdtük megfogalmazni egy független művészettörténész szakmai szervezet létrehozásának szükségét. A jövő kulturális és tudományos életét aktívan alakítani kívánó nemzedék tagjaiként elérkezettnek láttuk az időt egy új, elsősorban együttműködésen és egymás támogatásán alapuló szakmai közélet és közösség létrehozására. Névválasztásunkkal is utalni kívántunk elképzeléseinkre, tevékenységünk középpontjában már kezdettől nem csupán művészettörténet művelése, hanem fiatal kutatók közösségének építése áll. Valljuk, hogy a magyar kultúra gyarapítását és a művészettörténet művelését csak összefogással, és a nemzeti közösségünk érdekeinek szem előtt tartásával érdemes végezni.

Négy évvel ezelőtt az elmúlt évtizedek művészettörténeti szakmai közéletének szellemiségétől markánsan különböző szakmai fórumot és műhelyt kívántunk létrehozni, lehetőséget biztosítva ezáltal kutatási tervek és új együttműködések szabad megvalósítására, közösségépítésre, emberi és szakmai kapcsolatok kialakítására. Feladatunk nagyobb volt, mint hittük, elszántságunk és kitartásunk nagyobb volt, mint hitték mások. Bízom abban, hogy napjainkra kezdeti munkánk eredményei már felderengenek a „körön” kívül állók számára is, pályájuk elején álló művészettörténészeknek tudományos eredményeik szélesebb körű bemutatásához lehetőséget, a művészettörténészek mindennapi életéhez pedig nyitott, szabad, elfogadó szakmai közéletet tudtunk biztosítani. Az Egyesület politikailag és világnézetileg semleges, mindazonáltal tiszteletben tartja tagjainak politikai és világnézeti meggyőződését.