“És az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala” – Tanulmányok Bibó István 70. születésnapjára

“Now the capitals that were on the tops of the pillars in the vestibule were of lily-work” – Essays in Honour of István Bibó

Szerkesztőbizottság tagjai / Editorial Board : Kerny Terézia, Schmidt Péter, Szegedy-Maszák Zsuzsanna

Szerkesztette / Editor in Chief : Tóth Áron

Tördelés és borítóterv / Page setting and cover design : Papp Gyula

bibo_borito_zold_1.indd

Tartalom / Contents

Tabula gratulatoria – Köszöntő írások és esszék – Congratulatory Writings and Essays, 9.

Tóth Áron: Előszó és köszöntés – Foreword and Acknowledgement, 13.

Horányi Özséb: Kibeszélés – Backbiting, 15.

Somhegyi Zoltán: Az iskolaalapító – The School’s Founder, 19.

Zólyominé Cs. Katalin: Aurea mediocritas – Aurea Mediocritas, 23.

Marosi Ernő: “Wahlverwandtschaften” Nemzeti művészet-koncepciók és középkori művészet – “Wahlverwandtschaften” National Concepts of Art and Medieval Culture, 29.

Békési Sándor: Egy legenda jelbeszéde. Maurus püspök által írt, Zoerard-András és Benedek remetékről szóló legenda teológiai értelmezése – The Sign Language of a Legend. A Theological Interpretation of the Legend of Hermits Zoerard-Andrew and Benedict, Written by Bishop Maurus, 37.

Raffay Endre: A pécsi székesegyház márványkapui I. – The Marble Gates of the Cathedral of Pécs I., 45.

Prajda Katalin: Egy firenzei sírköve a középkori Budán. Bene di Jacopo del Bene szerencsétlenül végződött követjárása – The Gravestone of a Florentine in Medieval Buda. The Ill-fated Mission of Jacopo del Bene, 53.

Fekete Izabella Klára: The origins and key issues Of early Netherlandish grisaille, 61.

Mikó Árpád: Leon Battista Alberti De Re Aedificatoriája és Mátyás király udvara – Leon Battista Alberti’s De Re Aedificatoria and the Court of King Mathias, 67.

Székely Gábor: A kecskeméti református templom és az erdélyi késő reneszánsz építészet kapcsolatai – The Calvinist church in Kecskemét and its connections with Transylvanian Late Renaissance Art, 73.

Szilágyi András: Egy rendhagyó sikertörténet a XVII. században – Esterházy Miklós életpályája – An Anomalous Success Story in the 17th Century – the life of Miklós Esterházy, 79.

Kelényi György: Egy enteriőr-terv a budai királyi palotához – An Interior Plan for the Royal Palace of Buda, 89.

Lőrincz Viktor: A váci székesegyház tervváltozatainak nemzetközi kapcsolatai – Rome or Paris? Remarks on the Cathedral of Vác, 93.

Lángi József: A rákoskeresztúri Podmaniczky-Vigyázó-kastély főépületét díszítő barokk és klasszicista falképek kutatása – Research on the Baroque and Neo-Classical Murals of the Main Building of the Podmaniczky-Vigyázó Country House in Rákoskeresztúr, 99.

Tóth Áron: Építészet üdvtörténeti összefüggésben – egy barokk hagyomány továbbélése a XVIII. századi Magyarországon – Architecture in the Context of Salvation History: Survival of a Baroque Tradition in 18th Century Hungary, 109.

Georg Germann: Louis Avril über Kirchenbau und Denkmalpflege, 1774 – Louis Avril’s Essays on Church Architecture and the Conservation of the Roman Legacy, 117.

Velladics Márta: Az Esterházy-tervtár mocsarak lecsapolásához, folyószabályozáshoz használható eszközöket és eljárásokat ábrázoló metszetei – Prints Showing Tools and Methods of Marsh Land Drainage and River Regularization in the Esterházy Collection of Plans, 125.

Jernyei Kiss János: Maulbertsch öröksége és a szombathelyi székesegyház mennyezetképei 2. Az új kihívás: a négyezeti tér boltozatának freskója – The Heritage of Maulbertsch and the Ceiling Murals of the Cathedral of Szombathely 2. The New Challenge: The Frescoes of the Vault above the Crossing, 137.

Orbán János: A marosvásárhelyi Teleki Téka centrális tervei – The Central Plans of the Teleki Téka in Marosvásárhely, 147.

Vukoszávlyev Zorán: Újabb adatok egy sajátos késő-barokk építészeti emlékcsoporthoz – New Findings Concerning a Peculiar Group of Late Baroque Architectural Monuments, 155.

Hajós Géza: Max Dvořak und die universalgeschichtliche Betrachtung der Gartenkunst – A Historical Analysis of Max Dvořak and the Art of Landscape Gardening, 161.

Papp Júlia: Gótikus építészeti elemek a XVIII-XIX. század fordulójának könyvillusztrációin – [Gothic Architectural Elements in Book Illustrations at the End of the 18th Century and the Beginning of the 19tth, 167.

Sisa József: Az alsókorompai Brunswick-kastély és Charles Moreau – The Brunswick Country House at Nagykorompa and Charles Moreau, 175.

Szerdahelyi Márk: Az antik teátrumok hatása az egykori pesti Német Színház belsőjének kialakítására – The Influence of Antique Theaters on the Building of the German Theater in Pest based on an Essay by the Architect, 183.

Tímár Árpád: Egy apró korrekció Zádor Anna Pollack-monográfiájához – A Minor Correction to Anna Zádor’s Monograph on Pollack, 191.

Hidvégi Violetta: “Látva lássanak” Alter Antal portálja a Steinbach-házban – “Látva lássanak” Antal Alters’s Shopfront in the Steinbach House, 195.

Szentesi Edit: Benkó Károly eperjesi tervei – The Eperjes Plans of Károly Benkó, 203.

Horogszegi Tamás Pál – Nagy Veronika: “az utolsó hely a hol még főzni tudtak.”
Mikszáth Kálmán törzshelye az egykori István Főherceg Szállóban, avagy hol is fogyasztották először azt a híres Palóclevest – “…the last place where they could cook.” Kálmán Mikszáth’s Favourite Haunt in the István Főherceg Hotel, or Where Exactly was that Famous Palóc Soup First Eaten, 213.

Gábor Eszter: A Bellevue – Bellevue, 219.

Marótzy Katalin: Pollack öröksége a historizmusban – The Heritage of Mihály Pollack in Hungarian Historicism, 225.

Rákossy Anna: Neogótikus díszítőelemek a budavári Nagyboldogasszony főplébánia templom gyűjteményének ötvösművein – Neo-Gothic Decorative Elements on the Silversmith Artefacts of the Collection of the Parish Church of Our Lady in Buda, 231.

Lővei Pál: A Műemlékek Országos Bizottsága és az 1900. évi párizsi világkiállítás – The Hungarian National Committee Of monuments at the Paris Universal Exhibition in 1900, 239.

Deákné Oszkó Ágnes Ivett: Baumhorn Lipót újvidéki épületei – egy szerteágazó életmű keresztmetszete – The Buildings of Lipót Baumhorn in Újvidék (Novi Sad, Serbia) – a Cross-Section of a Divaricated Oeuvre, 245.

Keserü Katalin: Építészeti kiállítás: Lechner – Gaudí – Horta – Architectural exhibition: Lechner – Gaudí – Horta, 251.

Hadik András: Neoklasszicizmus(ok) a XIX. és a XX. század fordulóján – Neoclassicism around the year 1900, 261.

Székely Miklós: Az 1911-es torinói magyar pavilon építészettörténeti helye – The Hungarian Pavilion at the Turin Exposition in 1911 and its Place in the History of Architecture, 267.

Süle Ágnes Katalin: Jánszky Béla (1884-1945) és Szivessy Tibor (1884-1963) pestszentlőrinci iskolaépületei – School Buildings of Pestszentlőrinc by Béla Jánszky (1884-1945) and Tibor Szivessy (1884-1963), 277.

Tüskés Anna: Nemes Marcell és a Palazzo Venier dei Leoni a Canal Grandén – Marcell Nemes and the Palazzo Venier dei Leoni on the Canal Grande, 285.

Prakfalvi Endre – Ritoók Pál: “Építésznő van néhány” – Építésznők a két világháború közötti Magyarországon (Kutatási előzetes) – Women Architects in Hungary between 1918-1945. A research account, 297.

Fehérvári Zoltán: Az Üvegház – The Glass-house, 303.

Tokai Gábor: Rév István Árpád faszobrai – Wooden Sculptures of István Árpád Rév, 313.

Tatai Erzsébet: Yona Friedman kortárs modernitása – The contemporary modernity of Yona Friedman, 319.