Események

Az egyesület alapításában testet öltött tudományos és közéleti szándékunk, a konferenciák szervezése és tanulmánykötetek megjelentetésének  igénye egy tőről ered. Az egyesület alapításakor elérkezettnek láttuk az idejét annak, hogy a magyar művészet eredményei is szélesebb körbe ismertté váljanak határainkon belül és azokon kívül. A művészettörténet fokozatos hazai népszerűsödésének jeleként értékeltük, hogy az évezredforduló környékén a magyar művészettörténet-oktatás sokak számára elérhetővé vált. Alakulásunk időszakában fontos célként fogalmaztuk meg fiatal művészettörténészek munkáját bemutató konferencia megszervezését és az ahhoz kapcsolódó tanulmánykötet megjelentetését. A kolozsvári Entz Géza Alapítvány kezdeményezéséhez kapcsolódva ezt az igényt határokon átívelő kezdeményezéssé sikerült emelni.

A CentrArt Egyesület alapítóinak fő célkitűzése olyan szemlélet meghonosítása volt, amelynek középpontjában a tagok közötti érdek nélküli eszmecsere, a közös szakmai munkának az egyéni érdekek fölé helyezése áll. Ezt a közösségi szemléletet kívántuk erősíteni közös esti előadásokkal, táborokkal, kirándulásokkal és városi sétákkal elősegíteni. Közösségi programjaink gerincét 2012 őszétől a MÉTA estek jelentik az új generációk felé való nyitás jegyében. Sokakat megmozgató társasági és szakmai eseménnyé váltak a művészettörténet-írás jelentős alakjai, Prokopp Mária és ifj. Bibó István életműve előtt tisztelgő kiadványaink átadási ünnepségei 2009-ben és 2011-ben.

A CentrArt Egyesület alapítói további fontos célkitűzésnek tekintik, hogy az egyesület mindenfajta külső meghatározottság és befolyásoltság nélkül véleményt alkosson a művészettörténész szakmát érintő bármely kérdésben, valamint lehetőségeihez képest alternatívát nyújtson ezek megoldására. Így tettünk a Szépművészeti Múzeum tervezett, és szakmánk szempontjai szerint elfogadhatatlan  szempontú átépítése, vagy akár az előkészítetlen és átgondolatlan intézmény-összevonások esetében. A CentrArt Egyesület rendszeresen felkarolta az általa érdemesnek és kivitelezhetőnek tartott művészettörténész szakmai kezdeményezéseket. Hallattuk hangunkat az örökségvédelem átalakítása kapcsán, amikor a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) 2011 októberében egy szakmai javaslat munkaanyagát tette közzé, amely Magyarország leendő kulturális örökségvédelmi stratégiájához készült.

Feladatvállalásai és tevékenység alapján – a tagság és támogatóink meglátása szerint – a CentrArt Egyesület a mai napig hiánypótló szerepet tölthet be a mai magyar művészettörténész társadalomban.