FMK IV.

CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület (Budapest), az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány (Kolozsvár) és a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar szervezésében 2013. október 25–27-én került sor a Fiatal Művészettörténészek IV. Konferenciájára Pécsett.

porgramjpg

A rendezvény egy konferenciasorozat negyedik állomása: a Fiatal Művészettörténészek I. Konferenciáját 2007 őszén az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány szervezte meg Kolozsváron. 2009-ben a CentrArt Egyesület csatlakozásával a kezdeményezés nemzetközi konferenciasorozattá bővült, ugyanakkor döntés született arról, hogy a jövőben váltakozva zajlik magyarországi, illetve erdélyi helyszíneken. Az ülésszaknak 2011-ben Marosvásárhely adott otthont a Maros Megyei Múzeum támogatásával, 2013-ben vendéglátónk a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara (Művészettörténet és Elmélet Tanszéke).

A konferenciára végzett egyetemi hallgatók, mesteri hallgatók, doktoranduszok és fiatal kutatók jelentkezhettek, művészettörténeti kutatásaik új eredményeivel. A konferencián 40 fő részére tudtunk előadási lehetőséget biztosítani. Téma és korszakmegkötés nem volt, ugyanakkor a szervezők az idei konferencia programjában örömmel vették múzeumi és műemlékvédelmi, illetve a szervező egyetem profiljához kapcsolódóan kortárs művészeti kérdéseket tárgyalását. Az előadások időtartama 15-20 perc volt. A Művészeti Kar gondoskodott a résztvevők szállásáról és az előadótermek biztosításáról, a CentrArt Egyesület a szakmai program összeállítása mellett fedezte a résztvevők helyszíni étkezését a konferencia időtartama alatt, illetve vállalta a tanulmányok későbbi kiadását.

Fiatal Művészettörténészek IV. Konferenciája

Pécs, 2013. október 25–27.

Program

2013. október 25, péntek

 9.00 Köszöntő minden előadó és résztvevő számára

Díszvendég: Dr. Sisa József, az MTA BTK Művészettörténeti Intézet igazgatója

Helyszín: Liszt Ferenc Hangversenyterem Zsolnay Negyed, PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet (E22-es épület 3. emelet)

 10.00 – 11.30 Középkori és módszertani szekciók I.

A továbbiakban a szekciók helyszíne a Művészeti Kar Művészettörténeti Tanszék épülete (E32).

E32 104-es terem: Középkori művészet I.Rostás Tibor: Graeco opere II.Weisz Attila: Torda város középkori egyházi topográfiájaKovács Gergely: A felvinci református templom italobizánci stílusú falképei E33 121-es terem:A művészettörténeti módszer I.Orbán János: Műemléki topográfia MarosvásárhelyenSidó Anna: Transformers játék vagy ipari örökség?Brunner Attila: A magyar játéktervezés történetének néhány kérdése

11:30 – 12:00 kávészünet

12.00 – 13.00 Középkori és módszertani szekciók II.

E32 104-es terem: Középkori művészet II.Mezei Emese: Hétköznapi jelenetek egy késő középkori kályhánKónya Anna: Ikonográfiai összefüggések az alcinai templom falképein E33 121-es terem: A művészettörténeti módszer II.Gulyás Dorottya: Ferenczy Béni csoportkompozícióinak problematikájaZsoldos Emese: A pécsi Jókai-ünnepély képi emlékezete

13:00 – 14:30 ebédszünet

14:30 – 16:00 Építészeti és festészeti szekciók I.

E32 104-es terem: Építészeti szekció I.Kelecsényi Kristóf Zoltán: Schmahl Henrik munkái a kezdetektől az 1880-as évek végéigVarga Orsolya: Lang Adolf Szegeden és PécsettBaldavári Eszter: A német korai Jugendstil hatása Kőrössy Albert Kálmán építőművészetére E33 121-es terem: Festészeti szekció I.Kovács Zsolt: A Várandós Mária tiszteletének képi emlékei a 18. századi ErdélybenPál Emese: Rubens SzamosújváronMészáros Ágnes: Egy pesti festő Angliában. Schöfft Ágoston nyomában

 16:00 – 16:30 kávészünet

16:30 – 18:00 Festészeti és múzeumi szekciók

E32 104-es terem: Festészeti szekció II.Horváth Zsuzsanna: Bernáth Aurél portré ábrázolásai 1930-tól 1932-ig. Figuratív művészet, mint létszimbólumDénes Mirjam: Ki a naiv? A Dallos Marinka kutatás alapvető kérdései a naiv művészet jellemzőinek tükrébenVáraljai Anna: Górcsövi alakzatok Mokry-Mészáros Dezső mikroszkopikus látványra építő munkáiról E33 121-es terem: Erdélyi gyűjteménytörténetMihály Melinda: Az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum középkori és koraújkori kőtárának kialakulásárólKovács Mária-Márta: Múzeumi műtárgyak az egyházi gyűjtemények tükrébenSalamon Gáspár: Tagok és ragok. Építészet és nyelv kapcsolata Schulek Frigyes terminológiai kísérleteiben

 

2013. október 26, szombat

10:00 – 12:00 Építészeti és festészeti szekciók II.

E32 104-es terem: Építészeti szekció II.Sebestyén Ágnes Anna: Molnár Farkas és az építészeti szaksajtó mechanizmusai a két világháború közötti MagyarországonJász Borbála: Funkcionalizmus és racionalizmus között – Adolf Behne elemzése a modern építészet hőskorábólF. Dóczi Erika: A Betonszemle és koraBodó Péter: A pártázatos reneszánsz stílus újjáéledése a XX. században E33 121-es terem: Festészet a határokon túlPortik Blénessy Ágota: Kudor Duka István portréművészetérőlVeress Boglárka: Ifjúság I-III. Betekintés Nagy Albert festészetének gondolati realizmusábaVisky Mária: Az emberi test metamorfózisai Lövith Egon Marc hagyatékábanMándity Krisztina: Ács József három arca

12:00 – 13:30 ebédszünet

13:30 – 15.00 Erdélyi építészeti és kortárs művészeti szekciók I.

E32 104-es terem: Erdélyi építészet I.Pásztóhy Júlia: Pákei Lajos villa- és lakóházépítészeteLadó Ágota: Az Erdélyi Római Katolikus Státus csíkszeredai főgimnáziumának tervezésérőlCsécs Kinga: A kolozsvári iktári Bethlen–kripta építéstörténete a levelezések tükrében E33 121-es terem: Kortárs művészet I.Simon Bettina: Egy festménysorozat öndefiníciója. Károlyi Zsigmond Mérték-képeiGárdonyi László: A képregény metamédiumaBradák Soma: A rendszerváltás performansza

15:00-15:30 kávészünet

15:30 – 17.00 Építészeti és kortárs művészeti szekciók II.

E32 104-es terem: Erdélyi építészet II.Gál Zsófia: A kolozsvári Arany János utcai bérvillákBordás Beáta: A Pákei Lajos (1853–1921) által tervezett erdélyi kastélyokImecs-Magdó Eszter: Borszékfürdő építészete a 19. század második felétől az első világháborúig  – A fürdőházak és a Fejér Lajos által tervezett gyógyterem és szálloda E33 121-es terem: Kortárs művészet II.Jan Elantkowski: (El)játszott Emlékezet. Holokauszt és videóművészet Magyarországon és Lengyelországban Forgács Péter és Artur Zmijewski munkáin keresztülKosinszky Richárd: Michael Fried befogadáselméleteDudás Barbara: Globalizálódó művészet, lokális problémákkal

 17:30 Konferencia zárása – Helyszín: E33 121-es terem