Művészettörténeti előadások

A CentrArt Egyesület 2008/2009-es tanévben megkezdett Művészettörténeti Esettanulmányok című kurzusát 2010/2011-es félévben is folytatja az Eötvös Collégiumban a Történész Műhely részeként. A Collégium diákjai mellett, művészettörténet szakos MA hallgatók számára is lehetőség nyílik az órák látogatására és kreditmegszerzésére. Az első évben kurzus anyaga a művészettörténet általánosabb bemutatására törekedett, 2010 őszi félévtől kezdődően a tudományág egy-egy kiemelt kérdését/problematikáját járják körül az előadások. A 2011/2012-es tanévtől kezdve évente eltérő koncepció alapján műemlékvédelmi és muzeológiai kérdésfelvetések, forrásismeret, illetve és tudománytörténeti paradigmák keretébe illesztve tárgyaljuk a művészettörténetet. Az előadásokat műemlékvédelmi, vagy muzeológiai terepmunka egészíti ki.

Az Eötvös Collégium művészettörténeti előadásai – 2008/2009.
I. félév – Építészet

Simon Kata : Pannónia művészete
Horogszegi Tamás : Románkori építészet
Kovács Gábor : A gótikus liturgikus tér
Schmidt Péter : Mátyás kori – késő gótikus művészet
Tóth Áron : Építészet és traktátus irodalom
Tóth Áron : Barokk főúri építészet
Szerdahelyi Márk : Klasszicista építészet
Székely Miklós : Efemer építészet
Süle Ágnes: Urbanisztikai törekvések Bécsben és Budapesten a századfordulón
Oszkó Ági : Századforduló építészete I.
Pálinkás Szilvia : Századforduló építészete II.
Dóczi Erika : 1920-30-as évek építészete
Rozsnyai József : 1945 utáni építészet

II. félév – Festészet, szobrászat, iparművészet

Horogszegi Tamás : Román kori festészet
Tüskés Anna : Román kori szobrászat
Kovács Gábor : Gótikus festészet
Rákossy Anna : Késő gótikus-kora reneszánsz iparművészet
Mészáros Ágnes: Reneszánsz festészet
Kovács Gábor: Barokk festészet
Fábián Anikó : 19. századi szobrászat
Radványi Dia : 19. századi iparművészet
Székely Miklós : Iparművészeti törekvések a századfordulón – művészképzés
Dragon Zoltán : 19. századi (tájkép)festészet
Balázs Kata: Festészet a 20. század elején
Király Judit : Festészet 1945 után
Kondor Attila – A kortárs képzőművészeti szcéna

Az Eötvös Collégium művészettörténeti előadásai – 2010/2011.

I. félév – Művészettörténeti esettanulmányok

Tüskés Anna – Románkori művészet Magyarországon
Tóth Áron – Barokk építészet
Koruhely Nikoletta – A barokk portréfestészet értelmezési lehetőségei
Szerdahelyi Márk – Klasszicista szobrászat hatása Magyarországon
Dragon Zoltán – id. Markó Károly művészete
Szegedi-Maszák Zsuzsanna – Barabás Miklós művészete
Süle Ágnes – Városépítészet: Bécs és Budapest a századfordulón
Székely Miklós – A szecesszió képzőművészete
Káldi Katalin – Avantgárd irányzatok
Kondor Attila – A kortárs magyar művészeti szcéna

II. félév – Esettanulmányok a kortárs művészet területéről

márc 3. Pop Art és Újrealizmus – Entz Sári
márc. 10. Konceptuális művészet / Maurer Dóra – Király Judit
márc. 17. Akcionizmus, happening, performance, Fluxus, Minimal art – Balázs Kata
márc 31. Body Art / Hajas Tibor – Székely Miklós
ápr. 7. Hiperrealizmus megjelenése Magyarországon – Zombori Mónika
ápr. 14. Művészportrék I.
ápr. 28. Gender és kortárs művészet – Turai Hedvig
máj. 5. Művészportrék II.
máj. 12. Kortárs művészeti intézményrendszer – Székely Miklós
máj. 19. A kortárs művészet főbb tendenciái 2001 óta – Rieder Gábor