Kiadványok

2007: Az egyesület első közös vállalkozása, egyik fő célkitűzéséből adódóan, a fiatal generációk vizuális kultúrájának és művészettörténeti  kultúrtörténeti ismereteinek szélesítése. A műemlékpedagógiai feladatlap akut szakmai hiányt pótolnak. A projekt célja a 10-14 éves korosztály művészeti  építészeti ismereteinek bővítése  esztétikai, vizuális kultúrájuk elmélyítése. Ennek keretében tervezzük Magyarország kiemelt műemlékeinek játékos feladatlapokban való feldolgozását, a 10-14 éves korosztály tudásának megfelelően  A cél az építészeti tér, valamint az építészeti szerkezetek, díszítőelemek  és a képzőművészeti dekoráció alapelemeinek a megismerése, felismerése és értelmezése. A várható eredmény a fiatalok esztétikai és kvalitásérzékének fejlesztése, az épített környezet értékeinek tudatosítása.

2008: A felsőoktatási rendszer átalakítása az egyetemeket és a művészettörténeti tanszékeket egyaránt számos kihívás elé állítja, s ez indokolttá tette a frissen végzett művészettörténészek körében végzett szociológiai kutatást Releváns kérdésként fogalmazódott meg többek részéről, hogy kinek is képeznek művészettörténészt  és hol talál majd munkát a tömegessé vált egyetemi képzés során a frissen kikerülő fiatal művészettörténész-generáció? Konkrétan felvetődött az anyagi megbecsültség és a szakmai teljesítmény közötti ellentmondás. Implicit módon jelent meg a fiatal kutatók anyagi helyzete, kereseti lehetőségei iránti érdeklődés. Milyen szakmai életúton keresztül történik a nehezen zajló generációváltás? Melyek azok a lehetséges intézmények, múzeumok, amelyek a végzettek alkalmazásában és elindulásában fontos szerepet játszanak, vagy kellene játszaniuk? A kutatási beszámolót online formában mindenki számára elérhetővé tettük.

2009: Kollégái és tanítványai köszöntötték Prokopp Máriát, a magyar és nemzetközi művészettörténeti kutatás kiemelkedő személyiségét 70. születésnapja alkalmából az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tanácstermében a CentrArt Egyesület szervezésében. Az évforduló alkalmából az egyesület kiadásában megjelent az “Omnis Creatura Significans” – Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára című könyv, amelyet Kerny Terézia köszöntő beszédével elhelyezett a művészettörténeti szakma jeles professzorainak kerek évfordulóikra megjelentetett Festschriftek hagyományába.

2010: A CentrArt Egyesület az Entz Géza Alapítvánnyal együttműködve 2009. november 27-29. között megrendezte a Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Tanácstermében. Kezdettől fogva gondoltunk arra, hogy az elhangzó előadásokat tanulmánykötetben jelentetjük meg, ez az anyag képezi az Ars Perennis című, sorrendben második kötetünk alapját. A kiadvány második részét a CentrArt Egyesület műhelyében 2006-2009 között tartott előadások alkotják. Régészek, történészek és művészettörténészek alapkutatásainak friss eredményeit mutatja be ez a fejezet. A kötet harmadik részében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Művészettörténeti Intézetében 2006-ban Pál Linda és Süle Ágnes Katalin által Primus Gradus címen kezdeményezett, de meghiúsult tanszéki folyóirat első számába készült négy tanulmány kapott helyet.

2011: Bibó Istvánt, a magyar építészettörténet kiemelkedő kutatóját, a jelentős pedagógust és iskolaalapítót 70. születésnapja alkalmából köszöntötték pályatársai, tisztelői és barátai a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai dísztermében a CentrArt Egyesület, az egyetem, valamint a Sylvester János Protestáns Gimnázium és Protestáns Gimnázium Egyesület szervezésében. A köszöntők után Tóth Áron, a CentrArt Egyesület tudományos titkára átadta Bibó Istvánnak az egyesület által a tiszteletére kiadott “És az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala – Tanulmányok Bibó István 70. születésnapjára” című tanulmánykötetet.

2012: Az Opus Mixtum a CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesületben folyó tudományos, szellemi munkát tükröző évkönyv, amelynek első kötete a 2011. január 28-án megrendezett “Efemer építészet és progresszió – magyar esettanulmányok” című konferencia előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza. A konferencia előadásai közül egyes, korábban hasonló témával foglalkozó kiadványban már közölt írások elhagyásával és a témához kapcsolódó új szövegek beemelésével kívánunk egy eredményeit és módszertani sokszínűségét tekintve is tartalmas anyagot összeállítani.

Székely Miklós Az ország tükrei című könyve a magyar nemzeti önreprezentáció megnyilvánulásait vizsgálja az 1851–1915 között rendezett világkiállításokon. Annak a folyamatnak az elemzését nyújtja, melynek csúcsán Magyarország az 1900 körüli években történelmének előbb írott, majd íratlan rétegeiből táplálkozó nemzeti sajátosságait a modernizáció követelményeivel összeegyeztetve megjelent a világkiállítások ideiglenes színpadán. Az önreprezentáció jelenségeinek elemzése során feltáruló kép a korabeli Magyarország külföldi megismerését elősegítő intézkedések motivációját, célkitűzéseit és módszertanát mutatja be. A szerző a megvalósult nemzeti kiállításokat a korszak magyar kultúrpolitikai törekvéseinek fényében tárgyalja.