FMK III.

A Maros Megyei Múzeum 2011. október 28–29-én szervezte meg az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvánnyal és a CentrArt Egyesülettel közösen a Fiatal Művészettörténészek III. Konferenciáját. Egy nemzetközi konferenciasorozat harmadik állomásáról van szó: a rendezvényre kétévente váltakozva kerül sor erdélyi és magyarországi helyszíneken, elsősorban a budapesti és kolozsvári egyetemeken végzett művészettörténészek számára teremtve bemutatkozási lehetőséget. 2011-ben Marosvásárhelyen zajlott az ülésszak, a Bod Péter Diakóniai Központ előadótermében (Erdő utca 7B).

Plakat_FMK_5.2_A4

A rendezvény október 28-án, pénteken reggel kilenc órakor Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója köszöntőjével indult; a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténet Tanszékét Szakács Béla Zsolt tanszékvezető, a kolozsváriakat pedig Kovács Zsolt, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem oktatója képviselte a megnyitó ünnepségen.

Ezt követően az előadóké volt a terep: az érdeklődők negyven, az erdélyi művészethez kapcsolódó előadást hallhattak. Pénteken két szekcióban zajlottak a konferencia munkálatai: az I. szekcióban a gyulafehérvári székesegyházról, a középkori falképek világáról, vagy épp a csíkszeredai Mikó várról hallhattunk, Soós Zoltán a marosvásárhelyi várban található egykori kaszárnyaépület feltárását mutatta be. De szó volt a 18. erdélyi századi arisztokrácia művészeti ízléséről vagy épp a régi Marosvásárhely ötvöseinek tevékenységéről is. A II. szekcióban a 20. század művészetéhez kapcsolódó előadások domináltak: több előadó foglalkozott a századelő művésztelepeivel, de nem marad ki Nagy Imre munkássága sem. Délután az 1988-ban fiatalon elhunyt és méltatlanul elfeledett kiváló marosvásárhelyi grafikus, Vass Tamás életművéhez kapcsolódó új kutatási eredményeket ismerhettünk meg. A kortárs témák iránt érdeklődők Vilhelm Károly és Elekes Károly művészetéről is többet megtudhattak.

Szombat délelőtt ismét a régi művészeté volt a főszerep: örmény nyomtatványok grafikáiról, rátétes hímzéssel készült 18. századi textíliákról hallhattunk; több előadás a síremlékszobrászat és a temetkezési szertartások világát idézte. Délután a historizmusé és a századforduló építészetéé volt a főszerep, három előadás hangzott el a színházépítészet tárgyköréből, a marosvásárhelyiek pedig a Sándy Gyula és Nagy Győző építészetéről szóló, helyi vonatkozásokat is bőven taglaló előadásoknak örülhettek ismét. Igen érdekfeszítő az utolsó előadás témája: ebben a századforduló női építészeinek pályájáról volt szó.

A rendezvény támogatója a Maros Megyei Tanács és a Bod Péter Diakóniai Központ volt.

Orbán János

A program letöltése