Konferenciák

A CentrArt Egyesület létrejötte óta képviseli a pályájuk kezdetén álló művészettörténészek érdekeit, ennek részeként lehetőséget biztosít szakmai tudományos eredményeik bemutatására. A Fiatal Művészettörténészek I. Konferenciáját 2007 őszén az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány szervezte meg Kolozsváron. 2009. november 27–28-án került megrendezésre a CentrArt Egyesület szervezésében a Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája. A rendezvény helyszíne ezúttal Budapest volt: a konferenciának az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Múzeum körúti épülete adott otthont. 2009-ben a CentrArt Egyesület csatlakozásával a kezdeményezés nemzetközi konferenciasorozattá bővült, ugyanakkor döntés született arról, hogy a jövőben váltakozva zajlik magyarországi, illetve erdélyi helyszíneken. Ennek fényében a Maros Megyei Múzeum 2011. október 28–29-én szervezte meg az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvánnyal és a CentrArt Egyesülettel közösen a Fiatal Művészettörténészek III. Konferenciáját. Egy nemzetközi konferenciasorozat harmadik állomásáról van szó: a rendezvényre kétévente váltakozva kerül sor erdélyi és magyarországi helyszíneken, elsősorban a budapesti és kolozsvári egyetemeken végzett művészettörténészek számára teremtve bemutatkozási lehetőséget. 2011-ben Marosvásárhelyen zajlott az ülésszak, a Bod Péter Diakóniai Központ előadótermében (Erdő utca 7B).

Az egyesület 2011. január 28-án rendezte meg első tematikus konferenciáját “Efemer építészet és progresszió – magyar esettanulmányok”címmel. Az Opus Mixtum a CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesületben folyó tudományos, szellemi munkát tükröző évkönyv, amelynek első kötete a 2011. január 28-án megrendezett “Efemer építészet és progresszió – magyar esettanulmányok” című konferencia előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza. A konferencia előadásai közül egyes, korábban hasonló témával foglalkozó kiadványban már közölt írások elhagyásával és a témához kapcsolódó új szövegek beemelésével kívánunk egy eredményeit és módszertani sokszínűségét tekintve is tartalmas anyagot összeállítani.