Mindent vissza!

Balog Zoltán miniszter részére

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Budapest

Tárgy: alternatív javaslat a múzeumi átszervezések kapcsán

Tisztelt Miniszter Úr!

A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület küldetésének része, hogy kifejezze szakmai álláspontját műemlékvédelmi és muzeológiai szakmai kérdésekben. A hazai művészeti múzeumi intézményrendszert érintő átalakítások az ország EU csatlakozása óta kevés alkalommal adtak okot bizakodásra, azonban az Iparművészeti Múzeum gyűjteményeiből kiemelendő Esterházy Gyűjtemény és a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum gyűjteményének átadása a Szépművészeti Múzeum számára új, minden eddiginél alapvetőbb reformok lehetősége előtt nyitják meg az utat. Ezúton szeretnénk figyelmébe ajánlani néhány olyan további lépést, amelyek egyértelmű és biztos közgazdasági haszonnal járnak, hatékonyan segítik a turizmus vonzerő-fejlesztését, egyben életet visznek halódó kulturális intézményhálózatunkba.

A kormány haladó szellemiségű kulturális koncepcióját látva jogosan vethető fel az igény, hogy ne csupán egy, hanem több Múzeumi Negyed is kialakításra kerüljön országszerte. E regionális központok, Nemzeti Közgyűjteményi Épületegyüttesek kialakításának szükségszerűsége a korábbi központi gyűjteményi koncepciótlanságok következtében több mint sürgető feladattá vált. E minden bizonnyal már Önökben is felmerült lehetőség kidolgozásához biztosíthat megfelelő alapot az ország legjelentősebb művészeti közgyűjteménye, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria történelmi szempontból nem koherens és meglehetősen koncepciótlan gyűjteményi egységeinek újragondolása, egyben költséghatékony kiszervezése, melyhez az alábbiakban kívánunk segítséget nyújtani.

1) Annak a célnak az elérése érdekében, hogy “a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes Magyarország meghatározó kulturális-turisztikai helyszínévé, a közép-európai régió, Európa, illetve a világ egyik kulturális-szellemi központjává váljon,” javasoljuk a Szépművészeti Múzeum Esterházy Képtárának Fertődre szállítását. A fentieket szükségszerűen ki kell egészítsék a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött tárgyak és az Esterházy Levéltár anyagai, vagyis az ország közgyűjteményeiben fellelhető teljes Esterházy vonatkozású írásos és tárgyi örökség. Mivel a nemzet határok feletti egyesítése értelmezhetetlen jelentős kulturális közkincseink fizikai egyesítése nélkül, ezért mihamarabbi tárgyalásokat javaslunk Ausztriával a Fraknóban és Kismartonban őrzött Esterházy tárgyak Fertődre szállításával kapcsolatban is.

Az új fertődi kulturális központ kialakítását azért is üdvözöljük, hiszen végre méltó, az eddig kellőképpen figyelembe nem vett állományvédelmi előírásoknak maximálisan eleget tevő tárolási és bemutatási lehetőségeket alakítanak ki benne. Ne feledjük, múzeumaink teljesen alaptalanul évek óta forráshiányra, elvonásokra, a szakember-gárda leépítésére, illetve az érdemi szakpolitikai támogatás hiányára hivatkoznak, amikor a súlyosan károsodott, tönkrement, esetleg feldolgozatlan műtárgyaikat próbálják küldetésük szerint megőrizni az utókornak.

2) A Kormány által úgy múzeumi, mint műemlékvédelmi szempontból kísérleti terepként kezelt Eger megérdemelten válhatna az Észak-Magyarországi Régió művészeti központjává. Ennek részeként javasoljuk a Pyrker János László egri érsek által a 19. század elején összegyűjtött, jelenleg a Szépművészeti Múzeum törzsanyagát képező jelentős festészeti anyag visszajuttatását a megyeszékhelyre. Ez a lépés a Kepes György Művészeti Központ mellett komoly mértékben erősítené az eddig jobbára csak a borai és történelmi műemlékei révén ismert város művészeti brandjét.

3) A Közép-Dunántúli Régió új Nemzeti Közgyűjteményi Együttesének elhelyezésére helyszínként Pannonhalmát javasoljuk. Az ország legjelentősebb egyházi könyvtárával rendelkező apátság és az egyik legfontosabb egyházi műemlékünk mellett jelentős további turisztikai, illetve kulturális vonzerőt jelentene a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galériából az Ipolyi Arnoldhoz fűződő gyűjtemény anyagának visszaszolgáltatása az ország művelődésében és hitéletében egy évezrede kiemelkedő szerepet játszó katolikus egyház részére.

4) A pécsi leendő Dél-Dunántúli Nemzeti Közgyűjteményi Együttes a leginkább előkészített a vidéki helyszínek közül, az EKF projekt kapcsán végrehajtott fejlesztések kiegészítéseként szorgalmazzuk tehát a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria filiáléjaként működő Vasarely Múzeum gyűjteményének Pécsre szállítását.

5) A 19. század jeles magyar muzeológusa, Pulszky Károly műtárgyvásárlásai ugyan szakmailag elsőrangúnak bizonyultak, ám jelentős mértékben megterhelték a költségvetést a Szépművészeti Múzeum alapítása idején. Az ország jelenlegi gazdasági helyzetében különösen fájdalmas hiányt jelent a rendszerváltás óta külföldre menekített vagyon, ezért javasoljuk a Pulszky által beszerzett tárgyak visszavezetését a műkereskedelembe, adóamnesztiát biztosítva a kimenekített magyar vagyonból eszközölt vásárlásokra. A művészettörténet jegyzett alkotásainak kiárusításával nem csak jelentős egyszeri ÁFA bevételt érnénk el és hathatós lépést tennénk a gazdaság kifehérítése irányába, hanem különösebb költség nélkül jelentős mértékben javíthatnánk a magyar műkereskedelem nemzetközi beágyazottságát is. Az elmúlt évek magyar modernizmusát bemutató külföldi kiállítások sikere nyomán érzékelhető nemzetközi érdeklődésre alapozva javasoljuk továbbá a valamikori Magyar Nemzeti Galéria gyűjtőkörébe tartozó műtárgyak műkereskedelmi értékesítését is – természetesen a jelentős piaci értéket képviselő, döntően a 19. század második és a 20. század első felében alkotott alkotásokra gondolunk.

6) A Szépművészeti Múzeum gyűjteményében vannak régóta porosodó, hasznavehetetlen darabok is. Elsősorban a múzeum Román Csarnokában, Újpesten, a komáromi erődben és Tatán tárolt gipszmásolatokra gondolunk, amelyekre valószínűleg igényt formálna a londoni Victoria and Albert Múzeum. Az angolszász muzeológia eme egyébként fontos intézményében egy immár idejétmúlt muzeológiai koncepció alapján ugyanis eredeti szobrászati alkotásokkal egyenértékű módon tárják a látogatók elé a szobrászat történetét illusztráló másolatokat is. Az átadás gesztusa méltán öregbítené az angol közvéleményben éppen a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria közös kiállítása kapcsán kialakult pozitív képet.

7) S végül a maradék, a valamikori Magyar Nemzeti Galéria kortárs (1945 utáni) anyaga. Az utolsó jelentősebb gyűjteményi egység, csak hogy ne árválkodjon az ilyen módon kiürített budai palotában, az 1989-ben a Magyar Állam és az aacheni Ludwig Alapítvány közötti szerződésnek megfelelően végre átkerülhet a Ludwig Múzeum gyűjteményébe.

A Szépművészeti Múzeum műtárgy-állományának kiszervezése azért is meggondolandó mind nemzetstratégiai, mind nemzetgazdasági szempontból, mivel az így felszabaduló Hősök terei épülethez a kulturális negyed-koncepcióhoz jobban illeszkedő új funkciót lehet rendelni. Operatív javaslatunk, hogy a 2012-ben életre hívott Megyei Intézményfenntartó Központ-rendszer előnyeiből és tapasztalataiból kiindulva, valamint az oktatásügyben kiválóan vizsgázott KLIK példájára egy új Kulturális Intézményfenntartó Központot (KIK) hozzanak létre. Ez a szervezet, mint a kulturális tárca alá rendelt legfőbb irányító és ellenőrző szerv az eddiginél is hatékonyabb ügymenetet biztosíthatna a fővárosi és vidéki múzeumi hálózat működéséhez. Ezen költséghatékony és a humánerőforrás-optimalizálást is megfelelően kezelő központ székházához igazán méltó lenne a Szépművészeti Múzeum, amely ilyen módon, az ország legfőbb kulturális negyedébe integrálva, méltóképp fejezné ki a kormány átgondolt és elhivatott kulturális koncepcióját. A Magyar Nemzeti Galéria műtárgyállományának felszámolása révén a budavári palota kormányzati hasznosítása elől is végleg elhárulnának a tárgyi akadályok.

Megjegyezzük, az új Kulturális Intézményfenntartó Központ létrehozása abban is megoldást jelenthet, hogy a minisztérium véletlenül se kerüljön olyan – szakmailag és politikailag egyértelműen kifogásolható – döntéshelyzetbe, hogy egyes, önmagukat még autonóm szellemi műhelynek tekintő intézmények egy-egy Önök által jóvá nem hagyott, saját forrásból megvalósítani kívánt kiállítást tervezzenek be, amint ez legutóbb az Iparművészeti Múzeum Esterházy-anyagának bemutatásával kapcsolatban történt 2013 végén.

Amennyiben azonban megfelelőnek ítéli miniszter úr a múzeumi rendszer jelenlegi strukturáltságát, a fenti javaslat alternatívaként említhetjük, hogy Baán László miniszteri biztos úrnak a Fővárosi Nagycirkusz végleges elhelyezésére is megoldást kell találnia – talán így nem is kell majd sokat keresgélnie.

A fenti javaslatot nem volt módunk és lehetőségünk egyeztetni a megnevezett intézményekkel, ezt a feladatot kérjük intéztesse az apparátusával. A projekt szakmai támogatásában biztosak vagyunk, aggályokkal nem számolunk, így javasoljuk annak mielőbbi átverését a törvényhozáson.

Budapest, 2014. január 30.

A CentrArt Egyesület nevében,

Székely Miklós elnök, Nemesné Kis Tímea elnökségi tag

2 thoughts on “Mindent vissza!

  1. A honlapon a dokumentumok között találsz egy belépési nyilatkozatot. Azt kell kitöltened, s emailben visszaküldened a címünkre. Szeretettel várunk.

Comments are closed.